De BROWNFIELD FOUNDATION is een forum waarbinnen alle partijen betrokken bij de herontwikkeling van sites met complexe randvoorwaarden, overleg kunnen voeren over regelgeving, processen, technieken en best practices om aldus bij te dragen tot een accurate besluitvorming en socio-economisch rendabele realisaties.

 

Met het oog daarop zal de BROWNFIELD FOUNDATION:

–        een overlegplatform zijn met private en publieke partijen

–        informatie verzamelen en verstrekken

–        netwerken uitbouwen

–        samenwerkingsverbanden aangaan met gelijkaardige organisaties in binnen- en buitenland

 

Er wordt in elke geleding of activiteit gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van publieke partijen, private ondernemingen en experten. De private ondernemingen zijn vooral ontwikkelaars, promotoren en bouwbedrijven. Met experten worden onder meer planologen, architecten, bodemdeskundigen, juristen, financiële experten en procesbegeleiders bedoeld.

Close Menu